Politică de confidențialitate, marketing și comunicări comerciale

  1. Identitatea și datele de contact ale operatorului

Toate comunicările electronice de natură comerciale efectuate către adrese de mail sau utilizatori („Utilizatorii”) ai site-ului www.activecenter.ro sunt efectuate de către societatea ACTIVE FAMILY CENTER SRL, cu sediul în Strada Cernişoara, nr. 29-39, parter, bloc 61, scara A, apartament 1, sector 6, București înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/8400/2013, cod unic de înregistrare 31959964, în calitate de operator (“Vânzătorul”).

  1. Confidențialitate

Dincolo de Politica de privind prelucrarea datelor cu caracter personal [Link către Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal] Vânzătorul se obligă să mențină confidențiale orice informații privind Comenzile și cu privire la Utilizatori.

Vânzătorul poate divulga astfel de informații către societăți afiliate, subcontractori și parteneri cu care colaborează în vederea desfășurării activității comerciale sau de marketing, în limitele legislației aplicabile.

  1. Comunicări comerciale

Bifând căsuța „Sunt de acord a fi contactat cu diverse oferte sau actualizări de la epi-no.ro” sau orice descriere similară Utilizatorul acceptă expres posibilitatea de a primi pe e-mail sau prin orice mijloc de comunicare similar oferte, newsletter și alte comunicări comerciale.

Utilizatorul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale si tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții prin accesarea link-ului de dezabonare afișat in comunicările comerciale primite de la Vânzător sau prin contactarea directă a Vânzătorului cu o solicitare expresă în acest sens.

  1. Marketing

Pentru îmbunătățirea ofertei de bunuri și servicii si a experienței Utilizatorului, Vânzătorul poate folosi datele Utilizatorilor pentru efectuarea de cercetări de piață, analize statistice și sondaje de opinie. Informațiile obținute in urma acestor activități nu vor fi utilizate in scopuri publicitare.

  1. Modificări ale documentului

Această Politică de confidențialitate, marketing și comunicări comerciale este actualizată periodic; ori de câte Vânzătorul va face o modificare, o va afișa pe Site.

Data ultimei actualizări: mai 2018

Netopia
Copyright © 2016 ACTIVE CENTER. Toate drepturile rezervate.
Visualwise studio
Vania Limban Întreabă moașa